>   Bc. Jitka Šímová
Bc. Jitka Šímová

Bc. Jitka Šímováasistentka stomatologa

Být zdravotníkem je profese, která nezná zeměpisné hranice. Znáte-li jazyk, můžete pracovat kdekoli na světě, a domů pak přinést své poznatky.

Západočeská univerzita Plzeň, bakalářské kombinované studium, obor ošetřovatelství

Certificate in English for Healthcare Professionals – grade A

ALFADENT, soukromá stomatologická klinika Praha – vedoucí sestra, zubní asistentka, překladatelka

King FAISAL Specialist Hospital Riyadh Saudská Arábie – ORL klinika – sestra se specializací

NSP Klatovy ORL oddělení – vrchní sestra Autorka odborných článků v periodiku „Sestra“