>   Bc. Veronika Rosa
Bc. Veronika Rosa

Bc. Veronika Rosaasistentka chirurga

Pomoc druhým je pro mě stejně přirozená jako tlukot srdce.

Střední zdravotnická škola Klatovy, obor všeobecná sestra

Vysoká škola zdravotnictva a socialnej práce sv. Alžběty. Detašované pracoviště Příbram, obor ošetřovatelství

Celoživotní vzdělávání s účastí na konferencích akutní kardiologie, intenzivní medicíny, intervenční kardiologie, kardiopulmonální resuscitace, defibrilace a mnoho dalších vzdělávacích aktivit.

Praxe IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny) – kardiocentrum pod vedením přednosty prof. MUDr. Jan Pirk, Dr.Sc., klinika anesteziologie a resuscitace – zařazení: Registrovaná zdravotní sestra (vedoucí směny)