>   Nabídka ošetření  >   Implantáty
Implantáty

Implantáty

Implantáty

Implantáty

Je váš zub neodvratitelně zničený či zkažený? Je potřeba jej extrahovat? Chybějící zub lze nahradit několika způsoby. Jednou z obvyklých a velmi osvědčených metod je použití implantátů. Aplikace implantátu je dnes rutinní výkon, který Vám zajistí dlouhodobý perfektní výsledek. Po důkladném posouzení a diagnoze stavu dásně a kosti, doporučíme nejlepší postup a typ implantátu. Vlastní výkon provede sehraný tým pod vedením zkušeného chirurga MUDr. et MUDr. Petra Pošty s klinickou zahraniční praxí.