>   MUDr. et MUDr. Petr Pošta
MUDr. et MUDr. Petr Pošta

MUDr. et MUDr. Petr Poštalékař – maxilofaciální a plastická chirurgie

Salus aegroti suprema lex.

LF UK v Plzni

Atestace v oboru Orální a maxilofaciální chirurgie

Odborný asistent a sekundární lékař na Stomatologické klinice LF UK a FN v Plzni – oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie.

Absolvoval stáže na klinických pracovištích v Praze.

Držitel osvědčení Praktický zubní lékař a též specializovaného osvědčení Stomatochirurg

Člen odborných společností European Association for Cranio-maxillo-facial Surgery (EACMFS), Společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP a České stomatologické společnosti (ČSK).

Autor a spoluautor množství posterů, přednášek pro odbornou veřejnost a odborných publikací, podílí se na vědeckovýzkumné činnosti. Každoroční účast na tuzemských i zahraničních kurzech, školeních a vzdělávacích programech.